Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin của khách hàng đã đăng ký trên website và fanpage của mình.

Mọi hành vi làm lộ thông tin riêng tư của khách hàng là bất hợp pháp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

Xin cảm ơn quý khách!