Chuyên mục
Mặt bằng căn hộ

B1

Chuyên mục
Mặt bằng căn hộ

A2

Chuyên mục
Mặt bằng căn hộ

A1

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mặt bằng tổng quát

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN ASTRAL CITY

Mat bang Astral City

LIÊN HỆ HOTLINE 0703.752.846 để được cập nhật thông tin!

Chuyên mục
Mặt bằng

Mặt bằng lầu 3 – 14

MẶT BẰNG LẦU 3

[imagemap id=”227″]

MẶT BẰNG LẦU 4

[imagemap id=”228″]

MẶT BẰNG LẦU 5 & 8 & 11

[imagemap id=”229″]

MẶT BẰNG LẦU 15 & 16

[imagemap id=”230″]

Chuyên mục
Mặt bằng

Mặt bằng Trệt – Lầu 2

MẶT BẰNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

[imagemap id=”207″]

MẶT BẰNG LẦU 2

[imagemap id=”225″]